Aquesta setmana s’ha signat l’acord al que han arribat la Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio i les principals organitzacions dels treballadors autònoms que serà aprovat mitjançant Reial Decret en la darrera reunió del 2018 del Consell de Ministres.

Entre les mesures trobem la sanció amb multes, amb un mínim de 3.126 € i un màxim de 10.000 €, a empreses per cada treballador que estigui mal enquadrat en el Règim Especial de Treballadors Autònom (RETA) quan hauria de ser en el règim general, considerant-se, així mateix, falta greu, si la Seguretat Social detecta que una persona té la mateixa activitat havent passat, sense solució de continuïtat, del règim general al RETA.

La base mínim de cotització augmenta un 1,25% des de l’1 de gener. La base passa a ser del 30%, és a dir, 944,35 €/mes. Això significa que els autònoms hauran de pagar 5,36 € més cada mes (64 € més a l’any).

Els cotitzants per la base mínima, d’acord amb tot l’anterior, serà de 283,2 €/mes. Els autònoms societaris tindran una base mínima que ascendeix fins els 1.214,08  €/mes, pagant 364,22 €/mes que suposa 6,89 € mensuals més (83 € més a l’any):

A partir del proper any s’incrementaran esglaonadament el tipus de cotització, del 30% el 2019, del 30,3% el 2020 i el 2021 serà del 30,6%. Això anirà aparellat amb una millora de les prestacions, tant les comunes com les professionals pel cessament de l’activitat i per formació professional.

Es millora l’accés a la prestació per cessament de l’activitat (atur) ampliant, a més, la durada de la prestació. A partir de l’1 de gener es van poder cobrar 24 anualitats, amb un mínim de 4, en funció del cotitzat.

Els autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional  des del primer dia de baixa. Podran accedir a la formació continua i reciclatge professional. A partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal deixaran de pagar la quota de la Seguretat Social fins el moment de l’alta. Les dones autònomes fruiran dins els 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, d’una tarifa plana de 60 €/mes durant 12 mesos.

La tarifa plana passa de 50 a 60 €/mes encara que es mantenen, després dels 12 primers mesos, les actuals bonificacions posteriors a la tarifa plana. Ha de comunicar-se obligatòriament a la Tresoreria de la Seguretat Social l’acompliment de la condició de treballador autònom econòmicament depenent (TRADE).

Queda al tinter equiparar la cotització conforme als seus ingressos reals que, en paraules de la Ministra, s’escometran durant el 2019 per a implementar-lo el 2020.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer

                

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies